ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

ก้านโครงว่าว P100
32.5 นิ้ว
ราคา 300 บาท
ก้านโครงว่าว P200 (CAMO)
30.0 นิ้ว
ราคา 250 บาท
ก้านโครงว่าว P200
32.5 นิ้ว
ราคา 300 บาท
ก้านโครงว่าว P300
32.5 นิ้ว
ราคา 350 บาท

ดูตารางก้าน Skyshark / PDF file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)