ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

แจ๊ค /JACK

 • 2537 เริ่มเล่นว่าว Stunt kiteเป็นล่ะ ว่าวโดย Flying Wing
 • 2545 เริ่มเข้าร่วม/ปรึกษากับการท่องเที่ยว(TAT)ในการจัดงานแสดงว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่7 /ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมสนุกสกาย
 • 2545 ร่วมกับทีม Hanuman ร่วมการแข่ง Sport Kite Thailand Competition 1st ได้อันดับ 2 ประเภทเดี่ยว, อันดับ 1 ประเภททีม (ว่าว Skywave by Shanti : Sponsor Mr.Craig Woong)
 • 2545 ร่วมกับชมรมไปงานแสดงว่าวประเทศ มาเลเซีย (ยะโฮบารู)
 • 2547 ขณะจัดงานการแข่งขัน Sport Kite Thailand Competition 2nd
 • 2547 ร่วมกับชมรมไปงานแสดงว่าวประเทศ มาเลเซีย (ยะโฮบารู)
 • 2547 การแข่งขัน Sport Kite Thailand Competition 3rd (......)
 • 2549 ร่วมกับทีม Sanook Sky เข้าร่วมการแข่ง Sport Kite Competition 1st ประเทศจีน(Weifang)ได้อันดับ 5 ประเภททีม (ว่าว : Sponsor Mr.Craig Woong)
 • 2549 ร่วมกับชมรมไปงานแสดงว่าวประเทศ อินโดนีเซีย (Jakata)
 • 2550 รวมตัวตั้งทีม Vayu
 • 2550 ร่วมกับทีม Vayu เข้าร่วมการแข่ง Sport Kite Competition 2nd ประเทศจีน(Weifang)ได้อันดับ 5 ประเภททีม (ว่าว :Hurly by CC , Sponsor by Mr.Craig Wong)
 • 2551ทีมงาน SKT ร่วมงานว่าวที่จีน เป็นร่วมจัดการแข่งขัน Sport Kite Competition 3rd
 • 2552 ทีมงาน SKT ร่วมงานว่าวแสดงที่จีน
 • 2553 Thailand International Kite festival 2010

SIAM KITE TEAM

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)