ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

บั๊ม / Bumm

 • 25xx เริ่มเล่นว่าว
 • 2545 ร่วมกับทีม Hanuman ร่วมการแข่ง Sport Kite Thailand Competition 1st ได้อันดับ 1 ประเภททีม (ว่าว Skywave by Shanti : Sponsor Mr.Craig Woong)
 • 2547 การแข่งขัน Sport Kite Thailand Competition 2nd
 • 2549 การแข่งขัน Sport Kite Thailand Competition 3rd (......)
 • 2550 รวมตัวตั้งทีม Vayu
 • 2550 ร่วมกับทีม Vayu เข้าร่วมการแข่ง Sport Kite Competition 2nd ประเทศจีน(Weifang)ได้อันดับ 5 ประเภททีม (ว่าว :Hurly by CC , Sponsor by Mr.Craig Wong)
 • 2551ผู้ผลิต ออกแบบ Trick รุ่นใหม่ออกมาในนาม FINC
 • 2552 ทีมงาน SKT ร่วมงานว่าวแสดงที่จีน
 • 2553 Thailand International Kite festival 2010

SIAM KITE TEAM

ผลงาน

 • ออกแบบว่า และตัดเย็บ ว่าวSport kite "FINC"
 • ออกแบบธง

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)