ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

รายการ
ราคา/หน่วย(บาท)
Power Blast Series
 
Power Blast Center LE no ferrule
740 หมด
Power Blast Outer LE with ferrule
800 หมด
P. 2-4 Vertical shaft
500 หมด
Blast Outer LE with Ferrule
840
Blast Center LE without Ferrule
770
Blast Vertical Shaft
400
Rev 1.5 SLE
Rev 1.5 SLE Center Shaft with Ferrule
750
Rev 1.5 SLE Outer shaft without Ferrule 30"

680

Rev 1.5 SLE Vertical 31"
500
Rev 1.5 UL / B-serie
 
Rev 1.5 UL 3 Wrap
600
Rev 1.5 UL 3 Wrap with Ferrule
660
Rev 1.5 SUL / B-serie
 
Rev 1.5 SUL 2 Wrap
600
Rev 1.5 SUL 2 Wrap with Ferrule
660
Rev EXP
Rev EXP Center with Ferrule
500
Rev EXP Regular without Ferrule
480
REV Speed Series
Speed Series Lead Edge Center with Ferrule
700
Speed Series Lead Edge without Ferrule
660
Speed Series Vertical Shaft
500
REV 1 SLE
Rev I SLE Center LE 36" with splices
700
Rev I SLE Regular Shaft 36"
660
Rev I Regular shaft 36"
500
REV 1.5 RACE Frame
 
1 set = 5 ก้าน (rods)
3,500
อุปกรณ์อื่นๆ
Quad Line 90lb 85ft (Laser Pro Gold)
2,300
Handle 13" JB-serie
1,100
End Caps with Cord - Set of 2
200
End Caps with Cord Reg- Set of 2
200
End Caps with Stops, cord - Set of 2
200

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)