ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

Foil 2.3 sq (Demo)

  • ความกว้างปีก 260 ซม. / Wingspan 260 cm.
  • ว่าวแบบ 2 ป่าน
  • ผ้า Ripstop Nylon

ว่าวอย่างเดียว (Kite Only) ฿ 1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)