ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

ก้านค้ำ Standoff
ก้านstandoffคาร์บอน 3 มม ยาว 25 ซม.
ราคา 60 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)