ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

 

ทีจับ / strap

ที่จับแบบคล้องมือ / Padded Straps
ราคา ฿ 500
HQ Handles
ราคา ฿ 600
HQ Strap / สำหรับว่าว Trick
ราคา ฿ 120

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)