ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

 

Nock ปลายปีก / Wing tip Nock

แบบสวมนอก 7 mm / 6 mm / 5 mm
ราคา ฿ 20
แบบสวมใน / Internal Nock for Skyshark
ราคา ฿ 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)