ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

ก้านโครงว่าว คาร์บอน

/ Carbon tube

7 mm / ยาว 1 m
ราคา 300 บาท
7 mm / ยาว 0.78 m
ราคา 250 บาท
6 mm / ยาว 1 m / นน.22.7 กรัม
ราคา 260บาท
6 mm / ยาว 0.6 m
ราคา 160 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)