ว่าว 1 ป่าน

ว่าว 2 ป่าน

ว่าว 4 ป่าน

ว่าวฟล์อย

อะไหล่ และอุปกรณ์

รูป / Photo
Link
Mail

 

 

 

ข้อต่อปีก Type"Z"
ขนาดสำหรับก้าน 7 มม.และ 6 มม.
ราคา 20 บาท
ข้อต่อปีก Type"X"
ขนาดสำหรับก้าน 7 มม.
ราคา 40 บาท
ข้อต่อปีก (APA)
type C,D
ราคา 100 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2007© Sport Kite Thailand (SKT)